Quantcast
Uretim Olanaklari Egrisi - Bizarpedia, bilgi kaynağı
aç/kapa artema

  URETIM OLANAKLARI EGRISI

 1. İktisadi analizde akış diyagramı gibi matematiksel temel gerektirmeyen modeller oldukça azdır; genellikle modellerin bir matematiksel bazı bulunur. Üretim Olanakları Eğrisi de bu modellerden biridir. Toplumda ihtiyaçların sınırsızlığının karşılığında üretim faktörlerinin kıt olduğundan bahsedilmişti. Dolayısıyla toplum her zaman için kıt kaynaklarla hangi maldan ne kadar üretileceğinin kararını vermek durumunda kalır.

  Üretim olanakları eğrisi, çeşitli üretim faktörleri kombinasyonu ve sahip olunan teknolojik yetenek ile ne kadar mal üretilebileceğini gösterir. Eksenlerde iki farklı mal yer almaktadır. Çizim alanındaki herhangi bir nokta her iki maldan da ne kadar üretilebileceğini gösterir.  Boyalı alan teknolojik yapı ve faktör donanımı veri iken üretimi mümkün mal kombinasyonlarını göstermektedir. Boyalı alanın dışında kalan herhangi bir noktanın ifade ettiği üretim düzeyi üretim faktörleri yetersiz kalacağından mümkün değildir. Boyalı alan içinde kalan herhangi bir noktaya denk düşen üretim düzeyleri ise mümkün olmakla birlikte sahip olunan üretim faktörlerinin bir bölümünün kullanılamadığı bir üretim kombinasyonunun söz konusu olduğunu diğer bir deyişle bazı üretim faktörlerinin atıl kaldığını gösterir. Bu durumda en etkin üretim düzeyi boyalı alan ile boyasız alanı ayıran çizginin üstündeki herhangi bir noktadır. Çizginin üstünde hangi üretim kombinasyonunun seçileceğini ise toplumun tercihleri belirler.

  Örneğin B noktası 30 milyon ton buğday ile 100,000 adet traktör üretildiğini göstermektedir. Bu üretim kombinasyonu toplumun sahip olduğu üretim faktörleri stoğu ve üretim teknolojisi ile daha fazla üretim yapabileceği halde daha az üretimin gerçekleştirildiğini gösterir. Bu koşullar altında, herhangi bir malın üretim miktarını artırmak mümkündür. Örneğin, 100,000 adet traktör üretmeye devam ederken 50 milyon ton buğday üretmek söz konusu olabilir.

  Buna karşılık, 300,000 traktör ve 90 milyon ton buğday üretimini ifade eden D noktası ise toplumun sahip olduğu üretim faktörleri ve teknolojik düzey açısından ulaşılabilecek bir üretim kombinasyonu değildir. Bu kadar malın üretilmesi mümkün değildir.

  Üretim olanakları eğrisi üzerindeki C noktasında ise 230,000 traktör ve 60 milyon ton buğday üretimini öngörmektedir. Bu üretim çifti sahip olunan üretim kapasitesi bakımından mümkün olan bir üretim düzeyini göstermektedir. Üstelik, üretim olanakları eğrisinin tam üzerinde olması dolayısıyla, üretim faktörlerinin tamamının kullanıldığını da göstermektedir. Diğer bir deyişle “etkin / verimli” bir üretim düzeyi söz konusudur.

  A noktası da C noktası ile aynı özelliklere sahip bir başka üretim kombinasyonunu göstermektedir. A noktasında 200,000 traktör ve 70 milyon ton buğday üretilmektedir. Toplum C noktasını yerine A noktasını tercih edecek olursa 10 milyon ton fazla buğday üretirken 30,000 adet traktörden vazgeçmiş olur. C noktasındayken gerçekleştirilen üretim düzeyi toplumun sahip olduğu tüm üretim faktörlerinin kullanımını zorunlu kıldığından herhangi bir maldan biraz daha fazla üretebilmek ancak diğer malın üretimini bir miktar azaltarak mümkün olmaktadır. Dolayısıyla, C noktasında iken 10 milyon ton fazla buğday üretmenin “fırsat maliyeti” 30,000 adet traktörün değerine eşittir. A noktasından bakılacak olursa da 30,000 adet fazla traktör üretmenin “fırsat maliyeti” 10 milyon ton buğdayın değerine eşit olur.

  Eğer traktör üretiminde bir teknolojik yenilik gerçekleşirse aynı miktar üretim faktörü kullanarak daha fazla üretim gerçekleştirmek mümkün olabilir. Bu durumda çizimden de görülebileceği gibi üretim olanakları eğrisinde bir kayma gerçekleşir. Yeni üretim olanakları eğrisinde eskiden üretimi mümkün olmayan bir mal kombinasyonunun üretimi mümkün hale gelmiştir. Örneğin, eskiden 4000 traktör üretmek söz konusu olamazken artık bu gerçekleştirilebilir. Üretim faktörlerinin miktarı sabitken böyle bir artış olması, verimlilikte bir yükselme anlamına da gelir.

  Öte yandan Üretim olanakları eğrisinin sağa doğru genişlemesi, iktisadi büyüme gerçekleştiğini de göstermektedir. Üretim faktörleri sabitken mal üretiminde bir artış gerçekleştiyse büyümenin kökeninde verimlilik artışının olduğunu gösterir. Üretim faktörlerinde artış olduğu içinde büyüme gerçekleşebilir. Bu durumda da üretim olanakları eğrisi sağa doğru kayar. Ancak bu defa üretim olanakları eğrisinin eğimi / şekli değişmeden kayar. Bu durumda bir üretim faktörlerinin verimliliğinde bir artıştan söz edilemez. Büyümenin kaynağı bu defa üretim faktörlerindeki artıştır.

  Üretim olanakları eğrisi yaklaşımı ile iktisadi akıl yürütmenin bir örneği ele alınmış oldu. Bu analiz sırasında “üretimde etkinlik”, “fırsat maliyeti”, “iktisadi büyüme” gibi kavramlar kullanılarak gözlemlenen bir üretim artışının ya da üretim tercihlerinde bir değişimin nedenleri hakkında fikir sahibi olduk. Çözümleme sırasında kullanılan bazı kavramlar elbette gündelik hayatta karar veren iktisadi karar birimlerinin davranış biçimlerini yansıtmamaktadır. Örneğin toplumsal tercihler “fırsat maliyeti” kavramının ekseninde oluşmaz. Bu kavramlar, iktisatçıların karmaşık bir davranışlar bütününü anlaşılır kılmak ve çözümleyebilmek için geliştirdiği soyut araçlardır.

  (01 fb 1907, 17 Nisan 2008 Persembe, 20:30:15)Bu başlığın linki: BU KONUDA BİLGİ EKLEMEK İSTİYORUM27/07/2005 - 18/06/2018

tamamen eglence amaciyla yapilmi$ olan bizarpedia.com'da yer alan tum icerik bilgi amaclıdır. Bu bilgiler, doğru, guncel ve tam olarak duşunulmemelidir. Hukuki yada tıbbi acıdan yada diğer profesyonel hizmetlerden biri tarafından verilen danışmanlık yada tavsiye niteliğindeki bilgiler ile bir tutulmamalıdır.Bu sitede yer alan bilgilerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Telif hakkı ihlali yapıldığını duşunduğunuz bilgi varsa, bu ihlali, admin@bizarpedia.com adresini kullanarak site editorlerine iletebilirsiniz.
tum haklari saklidir
copyright©biz@rpedia.com
firma rehberi Altın, Gümüş ve Döviz haber canlı maç skorları canlı tv izle Commodity sitemap
Add to Google

hit tracker

Derlenme Süresi: 0.24091 sn.