Quantcast
Sbs - Bizarpedia, bilgi kaynağı
aç/kapa artema

  SBS

 1. bugunku gizli dunya devleti nin onemli karanlik orgutlerinden biri olan skulls and bones society (kafatasi ve kemikler cemiyeti- sbs) nin temelinin 1832 de amerika da atildigi tahmin edilmektedir. fakat bu orgutun ortaya cikmasinda da illuminati sebekesinin rolu olmustur. bazi tespitlere gore 1832 de abd ye illuminati nin bir uzantisi olarak william russell ve alphonso taft tarafindan getirilmistir. alphonso taft, abd baskanligi yapan ve sbs uyesi olan william howard taft in babasidir. fakat bu orgutun 1882 oncesindeki calismalari cok fazla bilinmemektedir.

  sbs nin fikriyati ve torenleri masonlarinkine cok benzemektedir. beyin yikama uygulamasinin bir starti olarak inisiasyon toreni adi verilen bir toren uygulanir. bu torende uyelige kabul edilen kisi cirilciplak soyunup bir tabuta girer. tabuttan ciktiginda kendini yeniden dogmus gibi kabul eder. ondan sonra artik kafa yapisini sbs sebekesinin organizatorleri ve bu sebekenin dayandigi fikirler sekillendirir.

  isleyis tarzi illuminati sebekesinin isleyis tarzindan farkli degildir. son derece gizli calisir. uyelerinin disariya bilgi sizdirmamasina buyuk onem verilir.

  sbs ye uyelik ancak davetle mumkundur. yani bir kimse kendi istese de orgutun icinden bir davet olmadan bu istegi dikkate alinmaz. orgutu organize edenler ozellikle sectiklerini almak ve onlari da onemli konumlara getirmek amaciyla bu sistemi uygulamaktadirlar. bir kisinin orgute kabul edilmesi icin beyaz, anglo-sakson ve protestan olma sarti aranir. bu sart wasp (white, anglo-sakson, protestan) kisaltmasiyla ifade edilir.

  sbs nin son 150 yilda 2500 den fazla uyesi olmustur. bunlarin hepsi de amerika da kilit noktalara gelmislerdir. orgute alinanlarin aile fertleri ve akrabalari da elit tabakadan kabul edilirler. bugunku abd baskani ogul bush da onun babasi da sbs uyesidir.

  orgutun merkezi yale universitesi ndedir ve orgute her yil sadece 15 uye kabul edilmektedir.

  sbs uyeligine alinacaklarda protestan olma sarti aransa da orgutun fikriyati illuminati nin fikriyati ile aynidir. dolayisiyla sbs de masonik orgutlenmenin bir kanadi sayilir. masonik orgutlenmeyi ise sadece masonlugun degil ayni zamanda siyonizmin fikri alt yapisini hazirlayan tapinak sovalyeleri, malta sovalyeleri ve illuminati sebekesi ile birlikte degerlendirmek gerekir.

  amerika da oldukca etkili olan sbs nin mensuplari toplumda hemen her yapiya girmistir. bunlarin icinde beyaz saray, yuce divan, medya, is ve endustri, federal banka sistemi, kanun yapici kurullar, mahkemeler vs. yer alir. birinci ve ikinci dunya savaslarinda avrupa daki illuminati sebekesi gibi amerika daki sbs de onemli rol oynamistir. yeni dunya duzeni teorisinin gelistirilmesinde de en onemli rol oynayan organizasyonlardan biri bu orguttur.

  sbs yi kesinlikle illuminati sebekesinden ayri dusunmemek gerekir. bu ikisinin bir calisma irtibati ve koordinasyon icinde oldugunu rahatlikla tahmin edebiliriz. ayrica sunu ifade edelim ki sbs uyelerinin tamamina yakini ayni zamanda illuminati nin yuvarlak masa teorisine gore olusturulan bilderberg ve dis iliskiler komisyonu (cfr) gibi organlara uyedirler.

  (cormanthor, 19 Agustos 2005 Cuma, 16:36:05)
 2. oks nin yerine getirlen ve açılımı seviye belirleme sınavı olan yeni sınav türü.

  Bakan Hüseyin Çelik, 9 Mart 2007 de düzenlediği basın toplantısında, OKS yerine tam olarak 2008 2009 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulacak olan Ortaöğretim Geçiş Modeli hakkında şu bilgileri vermiştir.


  Yeni öğretim programlarının eğitim sürecini bütünüyle esas alan bir ölçme ve değerlendirme sistemi getirdiği için OKS nin bu şekliyle devamının mümkün değildir. bu yıl ve gelecek yıl da OKS nin yapılacağını, ancak sınavda önceki uygulamalardan farklı olarak ilköğretim başarı puanının dikkate alınacaktır.

  başvuruları 26 Martta başlayacak ve elektronik ortamda randevu esasına göre kabul edilecek olan bu yılki OKS de öğrencilerin yerleştirilmelerinde 20 okul tercihi yapabilecekler. bu sınavda ilköğretim diploma notu (puanı)nun OKS den alınan puana yüzde 7 oranında etki ettirilecek.

  Ortaöğretim Geçiş Modeli ni 10 Nisan 2006 ya kadar kamuoyunun, ilgili eğitim taraflarının görüşlerini bildirmelerine açık tutacak. Yeni modelin amaçları, ortaöğretime geçiş modeli uygulama planı ve uygulama ilkeleri şöyle:

  YENİ MODELİN AMAÇLARI:

  1. İlköğretim müfredatının başarılı bir şekilde uygulanmasını ve yeni müfredatın temel felsefesinin yerleşmesini sağlamak.

  2. Okulda sunulan eğitim ve öğretimi güçlendirmek ve daha anlamlı kılmak.

  3. Ortaöğretime geçişin, tek bir sınava bağlamadan, sürece dayalı ve objektif bir yerleştirmeyle gerçekleştirilmesini sağlamak.

  4. İlköğretim okullarında, okulda gerçekleştirilen eğitim ve öğretime odaklı bir değerlendirme yapabilmenin zeminini hazırlamak.

  5. Eğitim ve öğretimde kaliteyi artırmak ve okul dışı eğitim ve öğretim faaliyetlerini okul programlarıyla destekli ve uyumlu hale getirmek.

  6. Yeni modelle 6,7, ve 8. sınıflarda yapılacak Seviye Belirleme Sınavları ile öğrencinin süreç içindeki gelişimini değerlendirmek.

  7. Okullar arasındaki niteliğe ve niceliğe dayalı farklılıkları gidermeye yönelik veriler sağlamak.

  8. Ortaöğretim Yöneltme ve Davranış Puanı ile öğrencilerin 3 yıl sonunda yapılan gözlemlere dayalı olarak yetenek, ilgi ve değerlerine uygun alanlara yönelmelerini kolaylaştırmak.

  9. 6,7 ve 8.sınıflarda okutulan derslerle Seviye Belirleme Sınavlarındaki sorularla birebir örtüşme sağlanarak, Uluslararası (PISA, TIMMS-R, PIRLS) sınavlarda aynı yaş grubundaki öğrencilerin ulaştığı seviyeyi yakalamak.

  10. Okul ve il eğitim yöneticilerinin, öğretmenlerin yıllık olarak performanslarını gözlemlemeye yönelik veriler sağlamak.

  11. Öğrencilerin performans ve proje ödevlerini ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sürecinde değerlendirmek.

  12. Öğrenciler üzerindeki sınav kaygısının azaltılarak, öğrencinin sosyal ve kişisel gelişimine zaman ayırmasını sağlamaktır.

  Modelin Ana Çerçevesi:  ORTAÖĞRETİME GEÇİŞs MODELİ UYGULAMA PLANI:

  Ortaöğretime Geçiş Modelinin tam olarak uygulanması 2008-2009 Öğretim Yılında gerçekleşecektir. Bu yıldan itibaren tam olarak uygulamaya geçilecek yıla kadarki geçiş süreci aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir.

  1. 2006 2007 Öğretim Yılı Sonunda OKS uygulanacaktır. OKS puanlarına İlköğretim Diploma notu ortalama % 7 dolayında etki edecektir. Bu yıl (2006 2007) 6. sınıflar için Seviye Belirleme Sınavı uygulanmayacaktır. Bu öğrencilerin ortaöğretime geçişlerinde 7. ve 8. sınıf seviye tespit sınav puanları dikkate alınacaktır.

  2. 2007 2008 Öğretim Yılı sonunda OKS uygulanacaktır. OKS puanlarına İlköğretim Diploma Notu (Puanının) bir önceki uygulama doğrultusunda (% 7) dolayında etki etmesi sağlanacaktır. 2007-2008 Öğretim Yılının sonunda ayrıca 6. ve 7. Sınıflar yeni modelde öngörülen Seviye Belirleme Sınavına tabi tutulacaktır.

  3. 2008 2009 Öğretim Yılında 6, 7 ve 8. sınıfların sonunda Seviye Belirleme Sınavları uygulanacaktır. Bu şekilde öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmeleri tamamen yeni model çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

  UYGULAMA İLKELERİ:

  İlköğretimden ortaöğretime geçişte uygulanacak puan (OYP / Ortaöğretime Yerleştirme Puanı) aşağıdaki esaslara göre belirlenecektir:

  1. 6, 7 ve 8. sınıfların sonunda Seviye Belirleme Sınavları/Seviye Gelişim Sınavları SBS yapılacak. merkezi sistemle yapılacak olan bu sınavlardaki soru içeriğinin müfredat odaklı olması, okulda sunulan eğitim ve öğretime dayalı olarak hazırlanması esas alınacaktır.

  2. 6, 7 ve 8. sınıfların sonunda öğrencilerin derslerde gösterdikleri başarı puanlarına göre Yıl Sonu Başarı Puanları (YBP) hesaplanacak. YBP belirlenirken, Türkçe ve Yabancı Dil derslerinin ağırlıklı katsayı değerlerinin daha fazla olması sağlanacaktır.

  3. Yöneltme ve Davranış Puanı (YDP), 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrencinin sergilediği davranışlar ile yöneltme yönergesinin verileri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelere göre belirlenecektir.

  4. 6, 7 ve 8. sınıflarda her bir öğrencinin SBS, YBP ve YDP sonuçlarının, yukarıda belirlenen oranlardaki etkisine dayalı olarak, her bir sınıf için OYP hesaplanacaktır.

  5. Her bir sınıf için elde edilen OYP lerin bileşkesi alınarak ilköğretim sonunda elde edilecek olan ve ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede esas alınacak G-OYP belirlenecektir.

  KISALTMALAR VE TANIMLAR:

  SBS (Seviye Belirleme Sınavı): lköğretimin 6, 7 ve 8. sınıfların sonunda MEB tarafından düzenlenen merkezi sınavlardır. Bu sınavların müfredat odaklı olması salanacaktır.

  YBP (Yılsonu Başarı Puanı): lköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarda gösterilen ders başarısına dayalı olarak hesaplanan puandır.

  YDP (Yöneltme ve Davranış Puanı): Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıflarda sergilediği davranışlarla ilgili olarak Sınıf Öğretmenler Kurulunun yaptığı değerlendirmedir.

  OYP (Ortaöğretime Yerleştirme Puanı): Öğrencinin her sınıf seviyesinde SBS, YBP ve YDP sonuçlarının toplamından oluşan puandır.

  G-OYP (Genel Ortaöğretime Yerleştirme Puanı): Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıflardaki OYP lerinin toplanması ile oluşan puandır.

  Konuyla ilgili basın açıklaması aşağıdaki linkte mevcut:
  http://www.meb.gov.tr/duyurula.....lamasi.pdf

  (01 fb 1907, 28 Ekim 2007 Pazar, 11:23:19)Bu başlığın linki: BU KONUDA BİLGİ EKLEMEK İSTİYORUM27/07/2005 - 14/11/2018

tamamen eglence amaciyla yapilmi$ olan bizarpedia.com'da yer alan tum icerik bilgi amaclıdır. Bu bilgiler, doğru, guncel ve tam olarak duşunulmemelidir. Hukuki yada tıbbi acıdan yada diğer profesyonel hizmetlerden biri tarafından verilen danışmanlık yada tavsiye niteliğindeki bilgiler ile bir tutulmamalıdır.Bu sitede yer alan bilgilerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Telif hakkı ihlali yapıldığını duşunduğunuz bilgi varsa, bu ihlali, admin@bizarpedia.com adresini kullanarak site editorlerine iletebilirsiniz.
tum haklari saklidir
copyright©biz@rpedia.com
firma rehberi Altın, Gümüş ve Döviz haber canlı maç skorları canlı tv izle Commodity sitemap
Add to Google

hit tracker

Derlenme Süresi: 0.24642 sn.