Quantcast
Marmara Bolgesi - Bizarpedia, bilgi kaynağı
aç/kapa artema

  MARMARA BOLGESI

 1. Marmara bölgesi, balkan yarımadası ile Anadolu arasında bir geçiş alanı oluşturur.

  Avrupa ve Asya bu bölgede birbirine bağlanır. Yaklaşık 67.000 km2lik yüzölçümüyle Türkiye yüzölçümünün %8,5'ini kaplar. Adını bütünüyle toprakları içinde kalan ve boğazlar aracılığıylaKaradeniz ve ege denizi'ne acılan ayni adli iç denizden alır. Ege kıyıları açığında yer alan Bozcaada ve Gökçeada (İmroz) da Marmara bölgesi alanına girmektedir.

  Marmara bölgesi doğuda Karadeniz bölgesi ve iç Anadolu bölgesi, güneyde ege bölgesi, kuzeybatıda da :Yunanistan ve Bulgaristan ile çevrilidir. Diğer bölgelerde olduğu gibi, Marmara bölgesi’nin sınırları da her yerde il sınırlarına uymaz.
  Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova illeri bütünüyle bölge sınırları içindedir. Sakarya, Bilecik, bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinin bazı toprakları ise ege ve Karadeniz bölgelerinin sınırları içinde yer alır. Marmara bölgesi’nin halkı geçimini sanayi, ticaret, turizm ve tarımdan sağlar. Türkiye’nin başlıca sanayi bölgesidir. Bölgedeki en gelişmiş sanayi alanı İstanbul-bursa-İzmit eksenidir. İlkçağ’dan beri önemli bir ticaret merkezi olan ve kıtalararası ulaşım yolları üzerinde bulunan İstanbul, bölgeye ülke çapında bir üstünlük sağlar. Bölgenin diğer yörelerinde de yaygın sanayi faaliyetlerine rastlanır. Üretilen başlıca sanayi malları arasında islenmiş gıda, dokuma, hazır giyim, çimento, kağıt, petrokimya ürünleri, beyaz eşya, gemi ve yat sayılabilir. Bölgede ayni zamanda tarım da çeşitlenmiştir. Ekili alanların yaklaşık yarısı buğday tarlalarından oluşur. Buğday üretimini, şekerpancarı, mısır ve ayçiçeği üretimi izler. Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin yaklaşık %73'unu, mısır üretiminin yaklaşık %30'unu gerçekleştiren bölgenin sebze ve meyve üretimi de önemli bir miktarı bulur. Mısır üretiminde Karadeniz bölgesi’nden sonra ikinci sırada yer alan bölge, zeytin üretiminde de ege bölgesini izler. Sofralık gemlik zeytinleri unludur. Bağcılık konusunda da gelişmiş olan bölgede, Tekirdağ, Şarköy, Mürefte, Avşa ve Bozcaada uzum ve şaraplarıyla tanınır.

  Avrupa’nın güneydoğusunda yer alan Marmara bölgesi, dünyanın en güzel manzaralarına, önemli mimarlık ve sanat eserlerine sahiptir. Marmara denizi'ndeki adalar, yarımadalar ve koylar, bölgedeki dağlar ve ormanlar ile kentlerde tarih ve doğa içicedir. Birçok büyük uygarlığın doğduğu ve gelişip kok saldığı bu bölge, iki kıta arasında geçiş yapan kavimlerin göç yollarını oluşturmuştur. Bu kavimlerin ve bölgeye yerleşen ulusların bıraktıkları izlere adım başında rastlamak mümkündür. Eşsiz doğal ve tarihi değerlere sahip olan bölgede turizm de çok gelişmiştir. Her yıl bölgeye önemli sayıda turist gelmektedir. Bölge Türk turizminin ülke genelinde finans, yatırım, eğitim ve operasyon merkezidir.

  (tirtileti, 24 Agustos 2005 Çarşamba, 14:09:10)
 2. bölümleri:
  1. yıldız dağları (ıstranca) bölümü
  2. ergene bölümü
  3. Çatalca-kocaeli bölümü
  4. güney marmara bölümü

  yeralti zengİnlİklerİ:
  bor: susurluk, bigadiç- balıkesir (türkiye'de 1.),
  volfram (tungsten):uludağ-bursa, demirköy-kırklareli (türkiye'de 1.),
  mermer: güney marmara,
  linyit: bölgenin genelinde,
  barit: lapseki-Çanakkale,
  doğalgaz: kırklareli,
  demir: kocaeli ve sakarya,
  manyezit-magnezyum: bilecik,
  krom: bursa,
  kurşun-Çinko: balıkesir ve Çanakkale,
  seramik kili: İstanbul ve Çanakkale

  bÖlge hakkinda notlar:
  - yüzölçümüne göre 6. sıradadır.
  - ortalama yükseltisi en az bölgedir.
  - nüfus ve nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir.
  - en fazla iç göç alan bölgedir.
  - sanayisi en gelişmiş ve sanayi nüfusu en fazla bölgedir.
  - İşçi nüfusu en fazla bölgedir.
  - alanına oranla ekili-dikili alanı en fazla bölgedir.
  - İki kıtada toprağı olup iki çok önemli boğaza sahiptir.
  - orman bakımından %19 ile 3. sıradadır.
  - yünlü ve ipekli dokumada ilk sırada yer alan bölgedir.
  - boğazlar ria kıyı tipidir.
  - İstanbul en büyük ithalat limanımızdır.
  - en çok vergi veren bölgemizdir.
  - bor üretiminde türkiye'de ve dünyada ilk sıradadır.
  - alanına oranla tarım arazisi en fazla bölgedir.
  - ekonomimize katkısı daha çok sanayi alanındadır.
  - hizmet sektörünün en fazla olduğu bölgedir.
  - Çayır ve otlakları en az bölgedir. (alanının 1/10'undan az)
  - Ürün vermeyen toprakları en az bölgedir.
  - enerji üretimi en az ama tüketimi en fazla bölgedir.
  - turizm gelirleri en fazla olan bölgedir.
  - Şseftali, ayçiçeği, pirinç ve kestane üretiminde ilk sıradadır.
  - madenler bakımından en zengin ili balıkesir'dir.
  - kağıt sanayisinin en fazla olduğu bölgedir.
  - ortalama sıcaklık 14-16 derece, yağış 600-900 mm'dir.
  - en fazla yağışı kışın, en azı yazın alır. yazın karadeniz ikliminin etkisiyle yağış alır.
  - okur yazar oranı en fazla bölgedir.
  - ekonomimize katkısı sanayi ve ticaret alanındadır.
  - Şsehirleri: edirne, kırklareli, tekirdağ, İstanbul, yalova, kocaeli, adapazarı, bursa, çanakkale, balıkesir ve bilecik'tir.

  (01 fb 1907, 06 Ekim 2006 Cuma, 15:31:47)
 3. Ülkemizin kuzeybatısında yeralan bölge adını bir iç deniz olan Marmara denizinden almıştır.  DAĞLARI:
  Ortalama yükseltini az olduğu Marmara Bölgesi’nin yerşekilleri engebeli bir yapıya sahip değildir. Trakya’daki Işık, Koru ve Yıldız Dağları ile Anadolu Yarımadasındaki Samanlı ve Uludağ bölgenin en önemli yükseltileridir.

  OVALARI:
  Marmara Bölgesinde ovalar fazladır. Başlıcaları; Balıkesir, Adapazarı, Bursa, Karacabey ve İnegöl ovalarıdır.

  AKARSULARI:
  Sakarya, Meriç, Ergene, Susurluk ve onun kolları olan Nilüfer ve Kemalpaşa çaylarıdır.

  GÖLLERİ:
  Göl bakımından oldukça zengin olan bir bölgedir. Çatalca- Kocaeli bölümünde Küçük ve Büyükçekmece, Durusu ve Sapanca, Güney Marmara bölümünde ise Kuş, İznik ve Ulubat Gölleri bulunur.

  İKLİMİ:
  Marmara Bölgesi, bulunduğu coğrafi konumundan dolayı, farklı iklimler arasında bir geçiş alanıdır. Marmara bölgesinde Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında geçiş ikliminin özellikleri görülür. Bölgenin iç kesimlerinde ise karasal iklim görülür.

  BİTKİÖRTÜSÜ:
  Kuzey Marmara’da Karadeniz iklimi etkili olduğundan bitki örtüsü orman, Güney Marmara’da ise Akdeniz iklimi etkili olduğundan bitki örtüsü Maki, ve Ergene Havzasının bitki örtüsü Bozkırdır.

  NÜFUS VE YERLEŞME:
  Türkiye genelinde olduğu gibi Marmara Bölgesinde de nüfus bölge geneline dengeli dağılmamıştır. Özellikle Çatalca-Kocaeli (İstanbul-İzmit) bölümünde ve Bursa yöresinde nufus çok kalabalıktır. Nufusu en kalabalık bölgemizdir.

  TARIM VE HAYVANCILIK:
  Marmara Bölgesi’nde iklim çeşitliliğinden dolayı bitki ve tarım ürünü çeşitliliği fazladır.
  Bölgede ayçiçeği, zeytin, tütün, şeker pancarı, pirinç ve mısır yetiştirilir.
  Bursa yöresinde ipekböcekçiliği, Yıldız dağları bölümünde besi ve ahır hayvancılığı,Güney Marmara’da kümes hayvancılığı yaygındır.

  YER ALTI KAYNAKLARI:
  Marmara Bölgesi maden bakımından zengindir. Bursa Uludağ’da; Volfram, Balıkesir (Susurluk-Bigadiç’te) Bor minareli, Krıklareli (Hamittabat’ta) doğalgaz çıkarılır. Ayrıca mermer, demir ve linyit çıkarılır.

  SANAYİ:
  Sanayi bakımından en gelişmiş bölgemizdir. Bölgede otomotiv, gemi yapımı, konfeksiyon, kağıt, lastik, vagon, çimento, elektronik, ilaç, şişe-cam gibi sanayi tesisleri vardır.

  TURİSTİK TESİSLER:
  Edirne Selimiye Cami, Kırkpınar, Kapıkule Gümrük Kapısı, Çanakkale Truva, Uludağ, Kuş Gölü, Gelibolu Yarımadası Milli Parkı


  Marmara Bölgesi'nin Genel ÖzeIIikleri:

  1. Yükseltisi en az olan bölgedir.
  2. Ekili - dikili arazi oranı %30 ile 1. sıradadır.
  3. İklimler arasında geçiş özelliğine sahiptir. Bu sebepten tarım ürünleri çeşidi fazladır.
  4. Genel orman dağılımında %11,5 ile 4. sıradadır.
  5. Kümes hayvancılığı ve ipek böcekçiliğinde 1. sı¬radadır.
  6. Nüfus ve nüfus yoğunluğu, göç alma ve şehirleşme bakımından başta gelir.
  7. Sanayı tesisleri (%50) ve enerji tüketiminde 1. sıradadır.
  8. Ulaşım ağının en geniş olduğu bölgedir.
  9.Turizm gelirleri en yüksek olan bölgedir.
  10. Kıtalar ve denizler arasında geçiş özelliğine sahiptir.
  11. Marmara Bölgesi'nin yıllık sıcaklık değerleri ise,
  Ortalama sıcaklık: 14 -16 °C
  En sıcak ay ortalaması : 23 - 25 °C
  En soğuk ay ortalaması: 5 - 6 °C
  12.Marmara Bölgesi'nde yıllık yağış miktarı 600¬-700 mm olup, yağışların mevsimlere dağılışı aşağıdaki gibidir:

  (01 fb 1907, 24 Nisan 2008 Persembe, 20:49:05)Bu başlığın linki: BU KONUDA BİLGİ EKLEMEK İSTİYORUM27/07/2005 - 13/11/2018

tamamen eglence amaciyla yapilmi$ olan bizarpedia.com'da yer alan tum icerik bilgi amaclıdır. Bu bilgiler, doğru, guncel ve tam olarak duşunulmemelidir. Hukuki yada tıbbi acıdan yada diğer profesyonel hizmetlerden biri tarafından verilen danışmanlık yada tavsiye niteliğindeki bilgiler ile bir tutulmamalıdır.Bu sitede yer alan bilgilerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Telif hakkı ihlali yapıldığını duşunduğunuz bilgi varsa, bu ihlali, admin@bizarpedia.com adresini kullanarak site editorlerine iletebilirsiniz.
tum haklari saklidir
copyright©biz@rpedia.com
firma rehberi Altın, Gümüş ve Döviz haber canlı maç skorları canlı tv izle Commodity sitemap
Add to Google

hit tracker

Derlenme Süresi: 0.24370 sn.