Quantcast
Birinci Dunya Savasi - Bizarpedia, bilgi kaynağı
aç/kapa artema

  BIRINCI DUNYA SAVASI

 1. 1914-1918 yillari arasin da bizim de su cepheler de savastigimiz;

  i. dünya savaşi

  cepheler:

  türkler saldırı amaçlı iki cephe açarlar, bunlar: kafkasya ve kanal cepheleridir.

  buna karşılık itilaf devletleri irak ve çanakkale cephelerini açarlar.


  kafkas cephesi:

  açılış nedenleri:

  almanya nın bakü petrollerini ele geçirmek istemesi ve osmanlı yı bu amaç için yönlendirmesi.

  ever paşa nın pantürkizm etkisiyle orta asya daki türkleri toplamak istemesi. böylece hem türk birliği sağlanacaktı hem de rusya içten çökertilebilecekti.)

  almanya nın bir cephe daha açarak itilaf devletleri kuvvetlerini bölmek istemesi.


  cephe:

  enver paşa komutasında açılıyor, fakat savaş için hiçbir hazırlık yapılmadı.

  muş, bitlis, trabzon, erzurum, erzincan ve çevreleri ruslar tarafından alınıyor.

  daha sonra mustafa kemal in bu cepheye atanmasıyla muş ve bitlis osmanlı lar tarafından geri alınıyor. rusya, 3 mart 1918 de brest litowsk antlaşmasıyla savaştan geri çekiliyor.

  kars, ardahan ve batum, bu anlaşmayla geri alınıyor.

  i. dünya savaşında, toprak kazanabildiğimiz tek cephe kafkas cephesidir.


  çanakkale cephesi:

  açılış nedenleri:

  itilaf devletleri rusya ya yardım göndermek istemeleri.

  osmanlı devleti ni başkent ve boğazlar ele getirilince çökertebilecekleri ve böylece osmanlı savaştan çekilecekti.

  itilaf devletleri, balkan devletlerini bu cepheyle beraber kendi taraflarına almayı düşünüyordu.

  bu cephenin planı, ingiliz churchill tarafından yapılıyor.

  itilaf devletleri rusya ya kuzey denizi nden de yardım gönderebilirlerdi, fakat baltık denizi nde almanya nın donanması vardı ve osmanlı daha zayıf bir durumdaydı.


  cephe:

  18 mart 1915, itilaf devletleri çanakkale boğazına girer.

  ocak 1916 da ise geri çekilmek zorunda kalıyorlar.


  sonucu:
  rusya yardım alamayınca, ihtilal gerçekleşiyor ve rusya da rejim değişikliği meydana geliyor. böylece savaştan çekiliyor.

  savaşın süresi 2 sene daha uzuyor.

  mustafa kemal bir lider olarak ortaya çıkıyor.

  güçlü düşmanlarla savaşım gücü kuvay-i milliye ruhunu yaratıyor.

  çanakkale savaşları, sömürülen devletler tarafından örnek alındı ve bağımsızlık mücadeleleri başladı.

  fazla sayıda düşman askeri buraya gelince, ittifak devletleri nin diğer cepheleri rahatladı.

  bu savaşta çok sayıda subay ölüyor daha sonra osmanlı yetişmiş eleman eksikliği yaşıyor.


  kanal cephesi:

  almanların kışkırtmasıyla taarruz cephesi olarak açıldı.


  açılış nedenleri:
  mısır ı ingilizlerden geri almak.

  süveyş kanalını alıp ingilizlerin sömürgelerine giden yolu kapamak.


  cephe:
  iyi bir plan yapılmadı.

  demiryollarının azlığı, ulaşımı yetersiz hale getirdi.

  çanakkale cephesi oluşunca, askerlerin bazıları oraya gönderiliyor.

  sonucunda suriye ve filistin cepheleri açılıyor. (suriye cephesinde atatürk kuvvetleri haleb in kuzeyine çekmekle, suriye (misak-ı milli) sınırını belirliyor.)

  1. ittifakta
  almanya,avusturya ve italya daha sonra italya nin yerine osmanli dahil olmustur.

  2.ittifakta ise
  ingiltere,fransa ve rusya vardir.

  emperyalizm in paylasim savaslarindan biridir...

  sonuc ise kisaca canakkale savasin da destan yazmamiza ragmen (bkz: almanya yenilince biz de yenilmis sayildik)

  ayirca (bkz: wilson ilkeleri)

  (cormanthor, 14 Eylül 2005 Çarşamba, 02:14:31)
 2. http://www.worldwar1.com/
  (cormanthor, 14 Eylül 2005 Çarşamba, 02:15:02)
 3. 1914-1918 yillari arasi olan osmanli devletinide katildigi savas..13.700.000 kisi hayatini kaybetti bu savasta..
  (pisssttt, 23 Eylül 2005 Cuma, 17:24:10)
 4. savaŞs masrafları (1914'te milyar frank olarak):
  fransa 143
  büyük britanya 190
  a.b.d. 160
  rusya 92
  italya 65

  tİcaret gemİsİ kayıpları (ton olarak):
  fransa 925 000
  büyük britanya 7 760 000
  italya 846000
  a.b.d. 395000
  norveç 200 000
  almanya 4 900 000

  savaŞs gemİsİ kayıpları (ton olarak):
  fransa 19000
  büyük britanya 652000
  italya 67000
  a.b.d. 31 000

  alman denizaltılarının sayısı:
  1914'te 30, savaş sırasında imal edilen 343. 1914 ile 1918 arasında kaybedilen 185, müttefiklere teslim edilen 88.

  asker ve sİvİl olarak İnsan kayıpları:
  genel toplamı 8 700 000 ölü.
  fransa: 390 000 ölü, 740 000 sakat (seferber edilen asker sayısı: 8,5 milyon). tahrip edilen bina sayısı 312 000, hasara uğrayan bina sayısı 500000, tamiri ve ıslahı gereken 54000000 km yol, 2 milyon hektar toprak.

  avusturya-macaristan: aşağı yukarı 1000000
  osmanlı imparatorluğu: 400000
  belçika: 44000
  bulgaristan: 100000
  kanada: 55000
  a.b.d.: 114000 (bunun 61 000'i hastalıktan)
  büyük britanya: 740000
  yunanistan: 12000
  hindistan: 100000
  italya: 496000
  yeni zelanda: 16000
  portekiz: 8000
  romanya: 158000
  rusya: aşağı yukarı 1700000 (seferber edilen asker sayısı 15 milyon)
  sırbistan: 400000

  barıŞs antlaŞsması:
  -28 nisan 1919'da almanya ile versailles antlaşması
  -10 eylül 1919'da avusturya ile saint germain en laye antlaşması
  -27 kasım 1920 bulgaristan'la neuilly antlaşması
  -4 haziran 1920'de macaristan'la trianon antlaşması
  -10 ağustos 1920'de osmanlı imparatorluğu ile sevres antlaşması
  -12 kasım 1920'de yugoslavya ve italya arasında rapallo antlaşması
  -18 mart 1921'de polonya ve s.s.c.b. arasında riga antlaşması
  -24 temmuz 1923'te (türk yunan savaşından sonra) türkiye ile lozan antlaşması

  (01 fb 1907, 04 Haziran 2006 Pazar, 15:04:43)
 5. 1914'te avrupa'da başladı ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin katılması ile 1918'de sona erdi. 30 ekim 1918'de osmanlı devleti mondros mütarekesi'ni imzalayarak savaştan çekildi.

  birinci dünya savaşı, 19'uncu yüzyıl ile 20'nci yüzyılın başlarında meydana gelen olay ve gelişmelerin bir sonucudur. bu bakımdan sebeplerini bu dönemde aramak gerekir.

  birinci dünya savaşı, avrupa'da dört merkezi devlete karşı, avrupa ve diğer kıtalarda bulunan 25 devletin giriştiği, o tarihe kadar görülmemiş ilk dünya savaşıdır.

  birinci dünya savaşı, avrupa'da ittifak devletleri diye adlandırılan almanya, avusturya-macaristan, osmanlı ile itilaf devletleri diye adlandırılan İngiltere, fransa, rusya ve abd arasında gerçekleşti.

  savaşın genel ve özel olmak üzere iki nedeni vardır:

  genel nedenler: fransız devrimi'nin getirdiği yeni anlayış ve görüşler siyasi ve sosyal hayatta büyük değişiklikler yapmıştı. milliyetçilik düşüncesi özellikle 20'nci yüzyılın başlarında etkisini göstermiştir. 1815'te viyana kongresi ile avrupa'ya yeni statü getirilmiş ve buna göre de güçler dengesi kurulmuştu. Özellikle 1870 sedan savaşı ile alman ve İtalyan birliklerinin kurulması ve bu devletlerin girişimlerde bulunmaları viyana kongresi statüsünü ve güçler dengesini büyük ölçüde değiştirmiştir.

  19'uncu yüzyıl içinde önem kazanmış diğer bir gelişme de sanayileşmedir. sanayileşme sonuç olarak sömür geliciliği doğurmuş, büyük devletlerin çıkar çatışmaları afrika ve uzakdoğu'ya kadar yayılmıştır. hammadde ve pazar arayışı hızlanmış, bütün devletler sömürge yarışına girmiştir. bazı devletlerin siyasi birliklerini geç kurmaları blokları ortaya çıkmasına neden olmuştur. bloklar hızla silahlanarak yeni bir savaşın şartlarını hazırlamıştır.

  Özel nedenler: devletlerin izledikleri politikalar ve çeşitli çıkarlar özellikle bu devletleri karşı karşıya getirmiştir. rekabet ittifak ve itilaf devletleri arasında meydana gelmiştir. savaş öncesi devletlerin durumuna bakıldığında:

  almanya: siyasal birliklerini kurduktan sonra (1871) ekonomisinde büyük bir canlanma meydana gelmiştir. birliğini geç kurduğundan dolayı sömürgeciliği geç başlamıştır. Özellikle İngiltere ile rekabete girişmiştir.

  İngiltere: almanyanın siyasal ve ekonomik açıdan güçlenmesinden rahatsız olmuştur. kendisine rakip olabilecek güçlerden kurtulmayı istemektedir. buna karşı deniz kuvvetlerini arttırmıştır.

  fransa: 1870 sedan savaşı ile almanya'ya kaptırdığı alsance-loren bölgelerini geri almak istemektedir. bundan dolayı almanya'ya karşı bir düşmanlık içindedir.

  rusya: panislavizm ilkesi ile balkanlara hakim olmak istemektedir. ayrıca rusya, boğazlar'ı ele geçirerek akdeniz'e inmek istemekteydi.

  İtalya: sömürgecilikte geri kalmıştır. amacı yeni sömürgeler ele geçirmenin yanında, eski roma İmparatorluğu'nu yeniden kurmaktır.

  avusturya-macaristan: en büyük tehlikesi rusya'dır. panislavizme karşı mücadele etmiştir.

  osmanlı devleti: trablusgarp savaşı'ndan sonra balkan savaşları ile en değerli topraklarını kaybeden osmanlı devleti kaybettikleri toprakları geri almak için almanya yanında savaşa itmiştir.

  savaşın başlaması

  avusturya, büyük sırbistan'ı kurmak isteyenlere gücünü göstermek üzere 1914 haziranında bosna'da bir manevra yapmaya karar vermiştir. buna katılmak üzere veliaht ferdinand da saraybosna'ya gelmiştir. ancak veliaht 28 haziran 1914'te bir sırp tarafından öldürülür.

  bu da birinci dünya savaşı'na yol açan olayın başlangıcı olur. avusturya bu olaya sırbistan'a savaş açarak karşılık verir. bunun üzerine almanya, avusturya-macaristan'ın, rusya da sırbistan'ın yanında yer alır. böylece savaş kısa bir zaman içinde bütün avrupa'yı etkilemiştir.

  sonuçta, 'yavuz' (goesa) ve 'midilli' (breslav) gemileri amiral sovchen komutasında 28-29 ekim 1914 gecesi rusya'nın odessa ve sivastopol limanlarını topa tutması fiilen osmanlı devleti'ni savaşa sokmuş oldu.

  bu olay üzerine önce rusya, ardından İngiltere ve fransa, osmanlı devleti'ne savaş açtı. böylece savaşa resmen katılan osmanlı devleti, birinci dünya savaşı'nda birçok cephede savaştı.

  kaynak:
  cnnturk.com

  (01 fb 1907, 06 Agustos 2006 Pazar, 09:18:14)
 6. (bkz: milletler cemiyeti)
  (01 fb 1907, 17 Eylül 2006 Pazar, 01:51:30)
 7. birinci dunya savasi'nda ingilizlere, 150 bin askerimiz esir dustu. bu askerlerden bir kismi da misir'in iskenderiye sehri yakinlarinda bulunan seydibesir usare kampi'na hapsedildi. kampin tam adi, "seydibesir kuveysna osmanli useray-i harbiye kampi" idi. bu kampta,1918'de filistin cephesinde esir dusen 16. tumen'in 48. alayi'na bagliosmanli askerleri tutuluyordu. 12 haziran 1920'ye kadar iki yil
  boyunca her turlu iskence, eziyet, agir hakaret ve asagilamaya maruz kaldilar. bu insanlik disi muamelenin nedeni ise ermeniler idi...
  kamptaki, turkce bilen ermeni tercumanlarin yalan, yanlis cevirileri ve kiskirtmalari nedeniyle, kamplarin ingiliz komutanlari, azili turk dusmani kesilmislerdi.

  savas bitmisti. ancak, kamptaki agir kosullar nedeniyle olenler disindaki askerleri teslim etmek, ingilizler'in isine gelmiyordu.cunku, olasi yeni bir savasta, bu askerlerin yeniden karsilarina cikabilecekleri, ermeniler tarafindan, ingilizlerin beyinlerine islenmisti. cozum toplu katliamdi... askerlerimiz, mikrop kirma bahanesiyle, sungu zoruyla dezenfekte havuzlarina sokuldu. ancak suya normalin cok uzerinde krizol maddesi katilmisti. mehmetcik, daha ayagini soktugunda, asiri krizol maddesi nedeniyle haslaniyorlardi. ancak ingiliz askerleri dipcik darbeleri ile askerlerimizin havuzdan cikmalarina izin vermiyorlardi. mehmetcikler, bele kadar gelen suya baslarini sokmak istemedi. ancak bu kez ingilizler havaya ates etmeye basladi. askerlerimiz, olmemek icin comelerek baslarini suya soktular. ancak basini sudan kaldiran artik goremiyordu. cunku gozler yanmisti...
  disari cikanlarin halini goren siradaki askerlerimizin direnisleri de fayda etmedi ve 15 bin askerimiz kor oldu.

  bu vahset, 25 mayis 1921 tarihinde tbmm'de gorusuldu. milletvekilleri faik ve seref beyler bir onerge vererek, misir'da esirlerin krizol banyosuna sokularak 15 bin vatan evladinin gozlerinin kor edildigini, bunun faili olan ingiliz tabip, garnizon komutani ve askerlerinin cezalandirilmasi icin tbmm'nin tesebbuse gecmesini istediler.tabii ki yeni kurulan devletin bin turlu sorunu vardi. bu hesap sorma isi de unutuldu gitti.

  ama onlar unutmuyorlar...
  kendi ihanetlerini bile soykirim ambalajina sarip, dunya kamuoyuna sunuyorlar. en uzucu olani da malum birilerinin, bu karalama kampanyalarina canak tutmasi...

  sinan aygun
  ato baskani

  (01 fb 1907, 01 Ekim 2006 Pazar, 01:12:08)
 8. birinci dünya savaşı nda osmanlı devleti
  28 temmuz 1914 te başlayan ve 11 kasım 1918 de sona eren i. dünya savaşı na, o dönemde siyasi, ekonomik, sosyal ve askeri yönden bunalım içindeki osmanlı devleti, almanların ekonomik ve askeri yardım vaatleri ve İttihat ve terakki partisi önderleri enver paşa, cemal paşa ve talat paşa nın şahsi kararları sonucunda katıldı. 2 ağustos 1914 te önce gizli bir osmanlı İmparatorluğu-almanya ittifak anlaşması imzalandı. aynı gün seferberlik ilan edildi. akdeniz de İngilizlerin baskısından kaçan goben ve breslaw (yavuz ve midilli) adlı alman savaş gemilerinin, 27 ekim 1914 te karadeniz e açılıp sivastopol ve odesa yı bombalaması üzerine, rus ordusu 2 kasım 1914 te doğudan taarruza geçti. İngiliz ve fransız savaş gemileri 3 kasım 1914 te Çanakkale tabyalarını topa tutmaya başladı. böylece, osmanlı İmparatorluğu fiilen savaşa girdi. 5 kasım da, İngiltere ve fransa osmanlı devleti ne savaş ilan etti. 11 kasımda bütün müslümanların halifenin yanında düşmana karşı savaşa çağrılması anlamına gelen cihad-ı ekber halka duyuruldu. 1. dünya savaşı nda osmanlı devleti 2.900.000 askeri silah altına aldı. dört yıl süren savaş boyunca 253.000 i Çanakkale cephesi nde olmak üzere, toplam 400.000 şehit verildi. 1.050.000 asker de yaralandı veya esir düştü. osmanlı İmparatorluğu, i. dünya savaşı nda 9 ayrı cephede mücadele verdi. 30 ekim 1918 de osmanlı devleti mondros mütarekesi ni imzalayarak savaştan çekildi.

  (01 fb 1907, 11 Kasim 2006 Cumartesi, 14:48:43)Bu başlığın linki: BU KONUDA BİLGİ EKLEMEK İSTİYORUM27/07/2005 - 13/11/2018

tamamen eglence amaciyla yapilmi$ olan bizarpedia.com'da yer alan tum icerik bilgi amaclıdır. Bu bilgiler, doğru, guncel ve tam olarak duşunulmemelidir. Hukuki yada tıbbi acıdan yada diğer profesyonel hizmetlerden biri tarafından verilen danışmanlık yada tavsiye niteliğindeki bilgiler ile bir tutulmamalıdır.Bu sitede yer alan bilgilerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Telif hakkı ihlali yapıldığını duşunduğunuz bilgi varsa, bu ihlali, admin@bizarpedia.com adresini kullanarak site editorlerine iletebilirsiniz.
tum haklari saklidir
copyright©biz@rpedia.com
firma rehberi Altın, Gümüş ve Döviz haber canlı maç skorları canlı tv izle Commodity sitemap
Add to Google

hit tracker

Derlenme Süresi: 0.24838 sn.