Quantcast
Edirne - Bizarpedia, bilgi kaynağı
aç/kapa artema

  EDIRNE

 1. İl trafİk nosu 22 olan ilimiz. İlÇeleri edirne (merkez), enez, havsa, İpsala, keşan, lalapaşa, meriç, süloğlu, uzunköprü.

  (kedimi7ler, 21 Kasim 2005 Pazartesi, 15:53:13)
 2. türkiye'nin en geveze insanlarına sahiptir; daha bi gün önce tanıştığınız bi insanı sokakta görseniz hiç üşenmez tüm gününü anlatır kazara "nasılsın" diye sorarsanız.canayakındırlar ama bu samimi oldukları anlamına gelmez; hiç beklemediğiniz biri yamuk yapabilir...ayrıca kızanlarını çok serbest bırakır edirneli ebeveynler.çoğu şımarıktır bu nedenle...

  (eso2001, 14 Ocak 2006 Cumartesi, 15:10:54)
 3. edirne liler insana ve çevreye önem verirler muhabbet etmeyi ve dedikodu yapmaya bayılırlar ama içlerinde kötülük yoktur tamamen boş zamanları oldukları için böyledirler hangi insan dedikodu yapmıyor kiiii
  (blue eyes, 14 Ocak 2006 Cumartesi, 16:23:28)
 4. osmanlı devletinin kuruluş döneminde başkentlik yapan ve oldukça stratejik bir yerde bulunan il.içerisinde muhteşem eski camiler ve köprüler bulundurmaktadır.osmanlı'nın batıya açılmaya ne kadar önem verdiğinin göstergesi olan çok sayıda tarihi esere sahiptir.birinci balkan savaşında 1913 yılında bir ara bulgarların eline de geçen şehir 2 ay sonra hemen geri alınmıştır.bulgar ve yunan sınırında bulunur ve oldukça önemlidir.çok sayıda balkan göçmeni bulundurmaktadır.halkının çoğunluğu bulgarcayı anadili gibi bilir.ancak bence çok güzel ve eğlenceli bir şehirdir.şehir roman kökenli vatandaşlarımızı da barındırır.kırkpınar yağlı güreşlerine de her sene ev sahipliği yapar.
  (boyfromtripolis, 14 Ocak 2006 Cumartesi, 20:21:40)
 5. marmara bölgesi'nin avrupa yakasında, doğuda kırklareli ve tekirdağ, güneyde Çanakkale ve ege denizi, batıda evros* ve kuzeyde haskovo* ile çevrili il ve il merkezi kent. nüfus (2000): 402.606 (il), 119.298 (merkez). yüzölçümü: 6.276 km. nüfus yoğunluğu: km'ye 64 kişi. İlçe sayısı: 8. köy sayısı: 248. rakım: (il merkezi) 41 m. yıllık ortalama sıcaklık: 13,4 c. yıllık ortalama yağış: 585 mm.

  edirne ilinin geneli düzlük olup il sınırları içerisindeki en yüksek nokta 720 metrelik rakımla korudağ'dır. % 25'i ormanlık olan ve topraklarının % 57'sinde tarım yapılan ilin en önemli akarsuyu, karaağaç hariç olmak üzere türk-yunan sınırını çizen meriç'tir.

  İlin iklimi güneyden kuzeye doğru çıkıldıkça sertleşir; ege denizi'ne kıyısı olan güney kesiminde daha çok ılıman akdeniz iklimi yaşanırken, il merkezinin de bulunduğu kuzey kesiminde sert kışlarıyla kendini gösteren karasal iklim hakimdir.

  tarih:

  edirne'yi kentin bulunduğu bölgeye de adlarını veren hint-avrupa kökenli bir kavim olan traklar kurmuştur. bilinen en eski ismi aynı zamanda bir trak boyu adı olan odrysai'dir. uscudama ismiyle de anılan şehir yaklaşık m.Ö. 170 senesinde romalıların hakimiyetine geçer. m.s. 125 yılında roma İmparatoru hadrianus'un buyruğuyla tekrar bayındırlaştırılan kente hadrianoupolis ismi verilir. roma İmparatorluğu'nun bölünmesiyle doğu roma İmparatorluğu, ya da diğer adıyla bizans'ın payına düşen şehir, bir süreliğine avarlar, bulgarlar ve haçlıların eline geçse de kentin 1361 yılında türklerce fethine değin bizans'ta kalır. 1365 senesinde osmanlılarca başkent yapılan edirne, 1453'te İstanbul'un başkent olmasından sonra da önemini yitirmemiş, padişahların gözde yerlerinden biri ve de canlı bir ticari ve idari merkez olarak kalmıştır. 18 y.y.'da yangınlar ve depremle sarsılan kentin gelişimine en büyük darbeyi, bir zamanlar avantaj teşkil eden balkanlara açılan kapı olma niteliğinin osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemeye başlamasıyla dezavantaja dönüşmesi vurmuştur. yabancı işgalini ilk olarak 1828-29 yılındaki osmanlı rus harbinde yaşayan şehir, 93 harbi'nde (1877-78) tekrar ruslar, balkan harbi'nde (1912-13) ise bulgarlar tarafından işgal edilmiştir. birinci balkan harbinden sonra kabul edilen barış anlaşmasıyla bulgaristan'a geçen kent, daha anlaşmanın mürekkebi kurumadan patlak veren İkinci balkan savaşı'ndan sonra tekrar türk topraklarına katılmıştır. birinci dünya savaşı'ndan osmanlı devleti'nin yenilgiyle çıkmasının ardından edirne, temmuz 1920'de yunan işgaline uğramış, kurtuluş savaşı'nın başarıyla sonuçlanmasının ardından 25 temmuz 1922'de nihai olarak türk egemenliğine girmiş ve lozan anlaşması'yla yunanistan'dan savaş tazminatı olarak alınan karaağaç'ın da 15 eylül 1923'te türkiye'ye katılmasıyla ilin sınırı bugünkü halini almıştır.

  İsminin kökeni:

  edirne adı, kentin latince ve yunanca ismi olan hadrianopolis sözcüğünün türkçede edrenebol, edrene ve de edirne olarak evrimleşmesiyle bugünkü halini almıştır. başka bir ihtimal de, gene hadrianopolis'den türetilmiş olan, şehrin bulgarca adı odrin'den evrimleşmiş olabileceğidir.

  ekonomi:

  edirne sınır bölgesinde yer alması ve geçmişte yaşanan işgallerin kötü anılarından ötürü trakya genelinde cereyan eden sanayileşmeden payını alamamıştır. İl merkezi ve ilçe merkezleri daha ziyade hizmet ağırlıklı ekonomi ve küçük sanayi ile önplana çıkarken, ilin geneline hakim sektör olarak il nüfusunun üçte ikisine yakınını geçindiren tarım damgasını vurmaktadır.

  kültür ve eğitim:

  edirne, trakya'nın genelinde hakim olduğu üzere, rumeli türk kültürü ile yoğrulmuş bir ildir. 1357'den beri düzenlenen kırkpınar yağlı güreşleri yaz aylarında bir çok yerli ve yabancı turisti çekmekte, gene edirne'nin nüfusunda önemli bir yere sahip olan roman kökenli yurttaşların her yıl düzenledikleri kakava Şsenlikleri ilgi odağı olmaktadır.

  okur-yazar oranının % 95 olduğu ilde 88 anaokulu, 409 ilköğretim okulu ve de 29 lise ve dengi eğitim kurumu bulunmaktadır. edirne'de 1982 yılındaki kurulmuş olan trakya Üniversitesi de faaliyet göstermektedir. son yıllarda meslek yüksek okulları aracılığıyla trakya'nın diğer il ve ilçelerine de yayılan üniversite, komşu ülkelerle öğrenci değişim programlarıyla sınırlar ötesinde de sesini duyurma çabasındadır.

  folklor:

  edirne ilinde trakya'nın diğer illerindeki gibi 9/8'lik ritmin ağır bastığı halk türküleri yaygındır. diğer yörelerimizden farklı olarak edirne türkülerinin çoğunda rumeli türkülerinin karakteristik özelliği olan klasik türk musikisi makamlarına da rastlanır. edirne yöresine ait türkülerin bazıları şunlardır: aman dayler, Çifte kuburları Çaktım almadı, dağlar dağlar, edirne'nin ardında sümbüllü bağlar, kahve yemen'den gelir, karakuşun yüksektendir oyunu, kızılcıklar oldu mu, püskül pencereden uçtu, yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar.

  edirne ilinde yaşayan romanların, kendi kültürleri içerisinde yaratıp yaşattıkları, kıvrak ezgilerle bezeli ve de özellikle yöre düğünlerinin ayrılmaz bir parçası olan roman havaları da edirne folklorunun mütememmim cüzünü oluşturur; bunlardan en tanınmışları: güm güm teke, kako sali, anako, yağmur yağdı, maşa satarım, abe kızım'dır.

  görülecek yerler:

  edirne, özellikle il merkezi, sahip olduğu ve günümüze kadar gelebilmiş tarihi yapılarıyla eski eserlerini en iyi şekilde korumayı başarmış nadir illerimizden biridir. kentte görülecek yerler roma-bizans dönemi ve osmanlı-türk dönemi adı altında iki ayrı başlık altında toplanabilir.

  roma-bizans dönemi:

  kentin tarihinin bu kısmından günümüze ne yazık ki fazla eser kalmamıştır; şehirde bu döneme ait biricik yapı, 19. y.y. sonlarına kadar ayakta kalmış roma dönemine ait hadrianopolis surlarının yıkıntıları ve de eskiden üzerinde 1893 yılında inşa edilmiş ve inanılması güç bir vandalizm örneği olarak 1953 senesinde depremde zarar gördüğü ve kentin silüetini bozduğu gerekçesiyle dönemin belediye reisince dinamit kullanılarak yıktırılmış bir de saat kulesi bulunan makedon kulesi'dir.

  osmanlı-türk dönemi :

  kent bu dönemden kalma yapılar bakımından oldukça zengindir. bu dönemden kalma eserler, dini yapılar ve sivil yapılar olmak üzere iki altbaşlıkta toplanabilir:

  dini yapılar:

  bu yapılar içerisinde kuşkusuz en görkemlisi klasik osmanlı mimarisinin doruk noktası sayılan ve mimar sinan'ın 'ustalık eserim' dediği selimiye camii'dir (1575). bunun dışında eski cami (1414) ve Üç Şserefeli cami (1447) klasik dönem öncesi osmanlı mimarisinin anıtları olarak kent merkezini süslemektedir. kentin biraz dışında yer alan İkinci beyazıt kulliyesi (1488) mimarisiyle olduğu kadar zihin özürlülerin daha ortaçağ'da tedavi edilmeye çalışıldığı, günümüzde ise sağlık müzesi olarak kullanılan şifahanesi ile de dikkat çekmektedir. Şsehirde görülebilecek diğer tarihi camiler muradiye camii (1426), ayşekadın camii, darülhadis camii, defterdar camii, hıdır ağa camii, gazimihal camii ve Şsahmelek camii'dir.

  sivil yapılar:

  sivil yapılar içerisinde anıtsal niteliğe sahip olanların başında kuşkusuz edirne'yi bir gerdanlık gibi süsleyen köprüler gelir; bunların en eskisi tunca ırmağı üzerindeki gazi mihal köprüsü'dür (1420). bu köprü yakınında yıldırım ve seferşah isminde iki küçük köprü daha bulunur. kent merkezinden karaağac'a giden yol üstünde ilk karşılaşılan köprü tunca köprüsü (1615), ikincisi ise edirne'nin en görkemli ve uzun köprüsü olan meriç nehri üzerinde kurulu meriç veya mecidiye köprüsü'dür (1842). ergene nehri üzerinde bulunan edirne il merkezi dışında yer alan bir diğer anıtsal köprü, yöresindeki kente de ismini vermiş olan uzunköprü'dür.

  edirne il merkezinde yer alan başka bir tarihi zenginlik de çarşılardır. bunlardan en eskisi ve küçüğü eski cami'ye vakıf olarak inşa ettirilen 1418 tarihli eski cami bedesteni iken, en büyüğü mimar sinan'ın eseri olan ali paşa Çarşısı'dır (1569). diğer bir tarihi çarşı ise selimiye'ye vakıf olarak yaptırılmış selimiye arastası'dır. günümüzde hotel olarak kullanılan tarihi rüstem paşa kervansarayı (1554) da edirne'nin görülmesi gereken anıtlarından birini teşkil eder.

  topkapı sarayı'ndan sonraki en büyük osmanlı sarayı olma niteliğini taşıyan 15. y.y.'dan kalma edirne sarayı 93 harbinde cephanelik olarak kullanılmış ve kentin düşeceğinin anlaşılmasından sonra cephaneler rusların eline geçmesin diye havaya uçurulmuştur. kalıntıları, sağlam kalmayı başarabilmiş, görülmeye değer adalet kasrı ile birlikte kırkpınar yağlı güreşleri'nin düzenlendiği sarayiçi semtindedir.

  edirne'de bulunan sivil tarihi yapılar arasında sayıları hızla azalan eski edirne evleri de önemli bir yer tutar. Çoğu kaleiçi semtinde bulunan ve neredeyse tümü ahşaptan olan bu evlerin kimileri, sevindirici bir gelişme olarak, son yıllarda restore edilmektedir.

  müzeler:

  edirne il merkezinde edirne arkeoloji ve etnografya müzesi, edirne türk İslam eserleri müzesi, İkinci beyazıt külliyesi sağlık müzesi, lozan anıtı ve müzesi ve Şsükrü paşa anıtı ve balkan savaşı müzesi bulunmaktadır.

  (kedimi7ler, 01 Mart 2006 Çarşamba, 05:04:54)
 6. osmanlının bursa'dan sonraki başkentidir.
  (elsa, 04 Ocak 2007 Persembe, 14:44:53)
 7. serhat şehridir.

  Kurtdereli Mehmet, Kel Aliço ve Koca Yusuf buradan çıkmış ünlü pehlivanlardandır.

  (bkz: meriç nehri)
  (bkz: Meriç Köprüsü)
  (bkz: Selimiye Camii)

  (01 fb 1907, 20 Mayis 2007 Pazar, 12:37:25 ~ 12:39:33)
 8. (bkz: sukru pasa)
  (01 fb 1907, 21 Haziran 2007 Persembe, 19:43:07)
 9. Osmanlı ya 1353 ten itibaren 91 yıl boyunca başkentlik etmiş şehir. Avrupa Ortaçağ karanlığındayken Edirne Saraylar, hanlar, hamamlar inşa edilmişti. Mimar Sinan ın inşa ettiği Selimiye Camii, gerçek bir sanat eseri kabul ediliyor.
  (01 fb 1907, 28 Ekim 2007 Pazar, 13:56:31)
 10. Memur Öğrenci ve doktorlar şehri. Hepsinin ortak özelliğide alışveriş yapmaktan ödlerinin kopması. Bir şehir alışveriş konusunda bu kadar mı sıkı olur arkadaş.
  (elsa, 03 Mart 2016 Persembe, 11:50:41)
 11. (bkz: edirne müzesi)
  (elsa, 03 Mart 2016 Persembe, 12:00:27)
 12. (bkz: Türk İslam Eserleri Müzesi)
  (elsa, 03 Mart 2016 Persembe, 15:31:08)
 13. (bkz: edirne sarayı)
  (elsa, 07 Mart 2017 Salı, 23:09:07)
 14. (bkz: Ainos Antik Kenti)

  (elsa, 07 Mart 2017 Salı, 23:39:55)
 15. (bkz: Aziz Ioannis Kilisesi)

  (elsa, 07 Mart 2017 Salı, 23:51:15)
 16. (bkz: uzunköprü)
  (elsa, 07 Mart 2017 Salı, 23:54:17)
 17. (bkz: Karaağaç)
  (elsa, 10 Nisan 2017 Pazartesi, 08:50:44)Bu başlığın linki: BU KONUDA BİLGİ EKLEMEK İSTİYORUM27/07/2005 - 13/11/2018

tamamen eglence amaciyla yapilmi$ olan bizarpedia.com'da yer alan tum icerik bilgi amaclıdır. Bu bilgiler, doğru, guncel ve tam olarak duşunulmemelidir. Hukuki yada tıbbi acıdan yada diğer profesyonel hizmetlerden biri tarafından verilen danışmanlık yada tavsiye niteliğindeki bilgiler ile bir tutulmamalıdır.Bu sitede yer alan bilgilerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Telif hakkı ihlali yapıldığını duşunduğunuz bilgi varsa, bu ihlali, admin@bizarpedia.com adresini kullanarak site editorlerine iletebilirsiniz.
tum haklari saklidir
copyright©biz@rpedia.com
firma rehberi Altın, Gümüş ve Döviz haber canlı maç skorları canlı tv izle Commodity sitemap
Add to Google

hit tracker

Derlenme Süresi: 0.32605 sn.