Quantcast
Adana - Bizarpedia, bilgi kaynağı
aç/kapa artema

  ADANA

 1. 01 plaka kodlu ilimiz
  (mr diablo, 02 Agustos 2005 Salı, 00:39:33)
 2. ortadogunun en buyuk kubbe yaricapli camisine sahip il.
  (sacmasapan, 06 Agustos 2005 Cumartesi, 14:28:01)
 3. (bkz: şalgam)
  (mr diablo, 06 Agustos 2005 Cumartesi, 14:57:13)
 4. (bkz: bici bici)
  (kedimi7ler, 31 Agustos 2005 Çarşamba, 13:56:59)
 5. adana 13 ilceden olusur:

  aladag
  ceyhan
  feke
  imamoglu
  karaisali
  karatas
  kozan
  pozanti
  saimbeyli
  seyhan
  tufanbeyli
  yumurtalik
  yuregir

  (01 fb 1907, 02 Eylül 2005 Cuma, 13:02:19)
 6. büyükşehir statüsündedir. seyhan ve yüreğir merkez ilçelerine ek olarak, 11 ilçesi, 53 belediyesii ve 468 köyü bulunmaktadır.toplam yüzölçümü 14.030 km2'dir. İl merkezi denizden 23 metre yüksekliktedir. adana, 350-380 enlem ve 340-360 boylam arasındadır. İlin akdenizde yaklaşık olarak 160 km kıyısı bulunmaktadır.
  kuzeyinde kayseri, doğusunda kahramanmaraş ve gaziantep, batısında niğde ve mersin güneydoğusunda hatay illeri bulunur. güneyi 160 km'yi bulan akdeniz kıyılarıyla sınırlanan ilin yüzölçümü, 17.253 km2'dir.
  İlin toprakları, güneyden kuzeye gidildikçe yükselmekte ve toroslara ulaşınca 2500 metreye kadar çıkmaktadır. 700-800 metreye kadar iklim koşulu nedeniyle bodur ağaçlardan oluşan maki örtüsü hakimdir. 800 metreden yükseklerde meşe ve sedir gibi ağaç türleri görülür. adana topraklarının % 28'si ova, % 23'ü esik alan, % 49'u ise dağlık alanlardır. İlin kuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğu kısımları orta toros dağ sırası ile çevrilmiştir.
  Çukurova, seyhan ve ceyhan nehirlerinin getirdiği alüvyonlardan oluşan türkiye'nin en büyük delta ovasıdır.
  seyhan ve ceyhan nehirleri ilin en önemli nehirleridir. bunlar doğu toroslardan doğarak ovaya inmeden önce birçok kolla birleşerek büyürler ve hurma boğazı'nda denize dökülür.
  İlde iki tür göl bulunmaktadır. bunlar yapay ve doğal göllerdir.
  yapay göller; kozan baraj gölü, seyhan baraj gölü, kesiksuyu baraj gölü, Çatalan baraj gölüdür.
  dogal göller ise akyatan, akyayan, tuz gölü ve aladağlar üzerinde bulunan yedi göller ve karaisali yakinlarindaki karstik dipsiz göldür.

  kaynak: adana.gov.tr

  (kedimi7ler, 25 Kasim 2005 Cuma, 23:38:42)
 7. şehirlerarası telefon kodu 322'dir.
  (kedimi7ler, 05 Ocak 2006 Persembe, 21:33:13)
 8. saat 21:30 itibariyle şehrin ana trafolarında meydana gelen arıza nedeniyle birçok yerine elektrik verilemeyen şehir.
  (01 fb 1907, 23 Agustos 2006 Çarşamba, 22:37:57)
 9. (bkz: adana kebap)
  (gecekusu, 12 Eylül 2006 Salı, 22:41:40)
 10. Adana isminin kökeni

  Adana ya ait en eski yazılı kayıtlara ilk defa, Anadolu nun en köklü medeniyetlerinden olan Hititlerin Kava Kitabelerinde rastlanmaktadır. Bu kabilelerdeki bir yazıtta Adana ve çevresinden Uru Adania (Adana Beldesi) olarak bahsedilmektedir.

  Yöreye M.Ö. yaşayan kavimlere Danuna ismi verildiği kayıtlarda mevcuttur.
  Bir efsaneye göre gök tanrısı Uranüs ün Adanus ve Sarus adında iki oğlu Adana civarına savaşarak gelmişler, Adanus adını kendi kurdukları şehre vermiştir. Seyhan Nehri de Sarus adını almıştır.

  Hitit etkisinde kalan Fenikeliler, tarım ve bitki tanrılarının ismi olan Adonis i bereketli topraklarından dolayı Adana ya isim olarak vermiştir.
  M.S. 7. y.y. dan itibaren İslam ordularının bölgeye gelişi ile birlikte Arap tarihçileri Adana isminin eski peygamberlerden Yasef in torunu Ezene den geldiği fikrini ortaya atmışlardır.

  Türkler Torosları aşıp güneye indiklerinde buraya Çukurova adını vermişlerdir. Çukurova nın tarihteki adı Kilikya dır. Kilikya adını kireç yataklarından almıştır.
  Sümerlerden kalma Gılgamış Destanından itibaren sayısız kaynaklarda sayısız olaylarla açıklanmaya çalışan yöre adı çok renkli bir gelişim takip etmiştir.
  Adana için kullanılan isimlerin karışıklıklara sebep olması nedeniyle 1878 yılında Osmanlılar Döneminde yayınlanan bir fermanla yöre adının Adana olarak yazılmasına karar verilmiştir.

  Adana tarihinde ilk çağlara ait bilgiler azdır. Arkeolojik kazılarda elde edilen bilgilere göre yörede en az on değişik medeniyet ve yine en az on sekiz devlet, beylik, krallık gibi çeşitli siyasi kuruluşların hüküm sürdüğü belgelenmiştir. Bunun sebebi bölgenin konumu ve tabi zenginliklere sahip olmasıdır.

  Milattan Önce Adana Bölgesini Egemenlikleri altında bulunduranlar

  Luvi Krallığı (M.Ö.1900), Arzava Krallığı (M.Ö.1500), Hitit Krallığı (M.Ö.1900-1200), Kue Krallığı (1190-713), Asur Krallığı (M.Ö.713-663), Kilikya Krallığı (M.Ö.663-612), Pers Satraplığı (M.Ö.612-333), Helenistik Dönem(M.Ö.333-323), Selökidler (M.Ö.312-133), Korsanlar Dönemi (M.Ö.178-112), Romalılar Dönemi (M.Ö.112�M.S.395).
  M.Ö. 1.Y.Y da Pampe tarafından Roma İmparatorluğuna bağlanmıştır. Roma İmparatorluğu M.S.395 de ikiye ayrılınca Çukurova,Doğu Roma nın(Bizans) payına düşmüştür.

  M.S.638 yılında Emeviler zamanında Çukurova fethedilmiş, Abbasiler Döneminde buraya yerleşilmiştir.

  M.S.1083 yılında Çukurova Anadolu Selçuklu Devleti ne katılmıştır. Haçlı Seferleri sırasında Ermenilerin eline geçen Çukurova bir süre sonra yeniden Konya Selçukluları tarafından alınmıştır.

  Anadolu daki Moğol istilası Anadolu Selçuklu Devleti ni zayıflatmış ve beylikler dönemi başlamıştır.Bu dönemde Çukurova da kurulan Beylik Ramazanoğulları olmuştur. (1377-1516) Mısır seferine giden Yavuz Sultan Selim, Beyliği Osmanlı Devletine katılmıştır. Ramazanoğulları 1516 da Osmanlı Eyaleti olmasına rağmen 1608 yılına kadar içişlerinde serbest bir beylik olarak devam etmiş, Pir Mansur un kendi isteği ile idareyi bırakması sonucu Osmanlı Devletine tam bağlı bir eyalet haline gelmiştir.

  Adana bir ara devlete baş kaldıran Mısırlı Mehmet Ali Paşanın oğlu İbrahim Paşa tarafından işgal edilip, Mısır a bağlanmıştır. 1840 yılında Londra Antlaşması ile yeniden Osmanlı Devletine geçmiştir.

  1840 yılından sonra merkezi idaredeki bozukluklar ve ağır vergiler yüzünden aşiretler merkezi idareye karşı isyanlar çıkarmıştır. Bu durum 1865 yılına kadar sürmüştür. Sonuçta aşiret reisleri beylik unvanıyla başka yerlere yollanmış, göçebe durumları gurupları zorla yerleşik hayata geçirilmiştir. 1867 yılında idari teşkilat kurularak Adana İli haline getirilmiştir.

  XIX. yy daki gergin ve huzursuz siyasi ortam Adana yı da etkilemiştir

  Osmanlı İmparatorluğu Sonrasında Adana

  XX. yy da Osmanlı Devletinde büyük değişiklikler başlamıştır. 1908 yılında girmiş, Ermeni, Hınçak ve Taşnak komitelerinin gayreti ile Adana da büyük bir baskın ve kaçış yaşanmıştır. Ermeni isyanı ile Avrupa Devletlerinin işe karışmaları ile zemin hazırlanmıştır. Tüm bu olaylar sürerken I.Dünya savaşına (1914-1918) girilmiş ve 30 Ekim 1918 de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.Antlaşmaya takiben 24 Aralık 1918 de Adana Fransız işgaline ermeni terörüne sahne olmuştur. Fransızlardan destek alan Ermeniler, Türk halkına büyük eziyetler yapmıştır. Adana halkının bir bölümü silahlanıp dağlara çekilmiş, bir bölümü de şehir içinde çete harbine başlamıştır.

  Mustafa Kemal 1919 da Samsun a çıkıp Sivas Kongresinde (4-11 Eylül 1919) alınan kararlar uyarınca birlik çağrısı yapmıştır. Çukurovalı mahalli kuvvetler Mustafa Kemal in çağrısına uyarak Milli Kurtuluş Cephesine katılmış, Pozantı da kurulan Milli Cephede önemli başarılar kazanmıştır. Fransızlar işgal ettikleri yerlerde fazla tutunamamıştır. 7 Mart 1920 de Kadirli, 31 Mart 1920 de Karaisalı, 2 Haziran 1920 de Kozan, 18 Ekim 1920 de Saimbeyli işgalden kurtarılmıştır.

  Güney cephesinde kazanılan başarılar sonucu Fransızlarla Ankara da (20 Ekim 1921) anlaşma imzalanmıştır. Bu Türklerin ilk siyasi başarısıdır. Düşmanlar 4 Ocak 1922 de Adana yı boşaltmıştır. 5 Ocak 1922 sabahı İli Camii ile Büyük Saat Kulesi arasına Türk Bayrağı çekilmiş ve bu tarih kurtuluş günü olarak kutlanmıştır.

  Adana 1867 yılında il haline getirilmiştir. 1871 yılında Adana Belediyesi kurulmuştur.Sınırları bugünkü Tepebağ Mahallesini içine alan dar bir alanı kapsamaktadır.

  Adana Belediyesi 5 Haziran 1986 tarihinde çıkarılan 3306 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesi statüsüne girmiştir. Seyhan ve Yüreğir adlarıyla iki ayrı ilçe kurulmuştur.

  (zerodot, 28 Haziran 2007 Persembe, 21:37:16)
 11. Doğu Akdeniz'de, Orta Toroslar ile kıyı arasında il. Batıda İçel, kuzeyde Niğde ve Kayseri, doğuda Kahramanmaraş, Osmaniye, güneyde de Hatay ve Akdeniz kıyıları arasında kalır. İl merkezi Adana, Türkiye'nin yedinci büyük kentidir ve Çukurova'nın kuzey kenarında kurulmuştur. Yer şekilleri bakımından farklı iki bölümden oluşur: 1) Birbirinden derin vadilerle ayrılmış sıralar halinde uzanan, yer yer plato düzlükleri oluşturan Orta Toroslar. 2) Bu dağların önünde, yalnız Akdeniz kıyılarının değil, bütün Türkiye'nin en geniş, en verimli ve kalabalık ovaları: Yukarıova ve Çukurova. Bu iki geniş ova, Ceyhan ve Seyhan'ın eseridir. Torosların yüksek kısımları hariç, ilin geniş bölümünde Akdeniz iklimi görülür. Ekonomik düzeyiyle Türkiye'nin başta gelen illerinden biridir. Çok çeşitli tarım (buğday, sebzecilik, turunçgiller, yerfıstığı ve özellikle pamuk) ve çeşitli sanayi kolları gelişmiştir. Torosları aşarak gelen demiryolu ve çok düzenli bir şebeke oluşturan karayollarıyla dikkati çeker. Avrupa ile Ortadoğu ülkeleri arasında transit ticareti sağlar. Adana'nın ilçelerinden Osmaniye; Düziçi, Bahçe ve Kadirli ilçelerini içine alarak 1996 yılında il yapılmıştır.
  (01 fb 1907, 26 Aralik 2009 Cumartesi, 11:24:59)Bu başlığın linki: BU KONUDA BİLGİ EKLEMEK İSTİYORUM27/07/2005 - 13/11/2018

tamamen eglence amaciyla yapilmi$ olan bizarpedia.com'da yer alan tum icerik bilgi amaclıdır. Bu bilgiler, doğru, guncel ve tam olarak duşunulmemelidir. Hukuki yada tıbbi acıdan yada diğer profesyonel hizmetlerden biri tarafından verilen danışmanlık yada tavsiye niteliğindeki bilgiler ile bir tutulmamalıdır.Bu sitede yer alan bilgilerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Telif hakkı ihlali yapıldığını duşunduğunuz bilgi varsa, bu ihlali, admin@bizarpedia.com adresini kullanarak site editorlerine iletebilirsiniz.
tum haklari saklidir
copyright©biz@rpedia.com
firma rehberi Altın, Gümüş ve Döviz haber canlı maç skorları canlı tv izle Commodity sitemap
Add to Google

hit tracker

Derlenme Süresi: 0.24467 sn.